×

Ważne komunikaty

2019-11-17 

Koleżanki i Koledzy!

W dniu 25 stycznia 2019 r. Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego oraz regulaminu przyznawania stypendiów. Intencją przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach i warsztatach w celu dokształcenia zawodowego.
Zapraszam do zapoznania się z załączonym regulaminem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej. Dodatkowo, na stronie internetowej NIL https://www.nil.org.pl/ powstała specjalna zakładka poświęcona Komisji Stypendialnej oraz systemowi stypendialnemu, gdzie znajdują się dokumenty do pobrania dla osób aplikujących.

Link pdf_icon


Z pozdrowieniami,
Prezes NRL A. Matyja

Dowiedz się więcej >

2019-11-16 

W dniu 25 stycznia 2019 r. Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego oraz regulaminu przyznawania stypendiów. Intencją przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach i warsztatach w celu dokształcenia zawodowego.

Zapraszam do zapoznania się z załączonym regulaminem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej. Dodatkowo, na stronie internetowej NIL https://www.nil.org.pl/ powstała specjalna zakładka poświęcona Komisji Stypendialnej oraz systemowi stypendialnemu, gdzie znajdują się dokumenty do pobrania dla osób aplikujących.

Z pozdrowieniami,
Prezes NRL A. Matyja

Dowiedz się więcej >

Kalendarz wydarzeń

Ogłoszenia

2019-11-17test

Koleżanki i Koledzy!

W dniu 25 stycznia 2019 r. Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego oraz regulaminu przyznawania stypendiów. Intencją przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach i warsztatach w celu dokształcenia zawodowego.
Zapraszam do zapoznania się z załączonym regulaminem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej. Dodatkowo, na stronie internetowej NIL https://www.nil.org.pl/ powstała specjalna zakładka poświęcona Komisji Stypendialnej oraz systemowi stypendialnemu, gdzie znajdują się dokumenty do pobrania dla osób aplikujących.

Link pdf_icon


Z pozdrowieniami,
Prezes NRL A. Matyja

Dowiedz się więcej >

2019-11-16test2

W dniu 25 stycznia 2019 r. Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego oraz regulaminu przyznawania stypendiów. Intencją przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach i warsztatach w celu dokształcenia zawodowego.

Zapraszam do zapoznania się z załączonym regulaminem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej. Dodatkowo, na stronie internetowej NIL https://www.nil.org.pl/ powstała specjalna zakładka poświęcona Komisji Stypendialnej oraz systemowi stypendialnemu, gdzie znajdują się dokumenty do pobrania dla osób aplikujących.

Z pozdrowieniami,
Prezes NRL A. Matyja

Dowiedz się więcej >